PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA

Zavarovanje premoženja varuje lastnika pred finančnimi posledicami v primeru škode. Premoženje ustvarjamo, gradimo in obnavljamo skozi celotno življenje. Zato ga je potrebno varovati pred nenadnimi in nepredvidljivimi dogodki, kot so potres, poplave, požar in podobno, saj na takšne dogodke žal nimamo vpliva. Vsi ti dogodki so velik razlog, da svoje premoženje zavarujemo in s tem omilimo posledice ob škodi ter si zagotovimo mir.

Avtomobilska zavarovanja
AVTOMOBILSKA ZAVAROVANJA

Zavarovanje motornih vozil varuje lastnika vozila pred finančnimi posledicami prometne nesreče, možnosti razširitev je ogromno, pa tudi razlika v ceni storitve je med ponudniki lahko zelo velika.

Nudimo zavarovanje za vsa vozila (osebna, tovorna) na enem mestu. Za vas poiščemo najbolj optimalno ponudbo med vsemi zavarovalnicami v Sloveniji.

Bodite pozorni pozorni na kritje, ki vam ga zavarovalnica ponuja. Velikokrat se zgodi, da za vaše vozilo sklenete nekvalitetno zavarovanje, ki ne pokriva vseh zavarovalnih možnosti, ki bi jih vi potrebovali. Zato se morate dobro seznaniti s tem, kaj vse vaša zavarovalna polica pokriva in se s tem izognete nepredviljivim situacijam.

ZAVAROVANJE AVTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI

Z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti se mora lastnik vozila zavarovati pred svojo morebitno odgovornostjo za povzročeno škodo, ki nastane zaradi uporabe motornega vozila v prometu. Vsaka prometna nesreča lahko povzroči veliko materialno škodo, še huje pa je, če v prometni nesreči pride do poškodovanja oseb ali celo smrti. Zavarovanje avtomobilske odgovornosti lastnika motornega vozila ščiti pred morebitnimi finančnimi posledicami prometne nesreče, ki jo je povzročil voznik zavarovanega vozila.

Zavarovanje krije škodo, ki jo zaradi telesnih poškodb v prometni nesreči motornega vozila utrpi voznik. Zavarovalna vsota je različna po zavarovalnicah. Višina premije je odvisna od bonitete zavarovanca in moči motorja vozila ali nosilnosti vozila ali prostornine motorja vozila, odvisno od tipa vozila.

Zavarovalnica krije neposredno škodo na zavarovanem vozilu zaradi prometne nezgode (trčenje z drugim vozilom oziroma udeležencem v prometu, trčenje v oviro, zdrs s ceste, prevrnitev), padca predmetov, zračnih vozil in njihovih sestavnih delov, poškodovanja tapeciranih delov vozila ob nudenju pomoči osebam, poškodovanim v prometni nesreči, pa tudi škodo zaradi namernega poškodovanja zavarovane stvari, če gre za preprečitev večje škode na zavarovani ali drugi stvari ali ljudeh. Zavarovalnica krije tudi prevoz poškodovanega vozila do najbližje delavnice ali servisa.

V primeru, da se znajdete v nesrečni situaciji z vašim vozilom, vam zavarovanje asistence zagotavlja 24-urno brezplačno pomoč v primeru prometne nesreče, okvare vozila, kraje vozila, telesne poškodbe in podobno. Pomoč je dosegljiva v Sloveniji in v vseh državah Evropske unije.

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti
Premoženjska zavarovanja
ZAVAROVANJE DOMA

Dom si ustvarjamo skozi celotno naše življenje. Dom je prostor, v katerega vlagamo, da se v njem počutimo udobno in lepo. Zato ga je potrebno varovati pred nepredvidljivimi dogodki, na katere včasih nimamo vpliva. Vplivamo pa lahko na to, kako dobro bomo svoje premoženje zavarovali in ga s tem zavili v objem varnosti.

Notranja oprema stanovanja izraža vaš slog življenja. Tu so še osebni predmeti in stvari, ki imajo veliko uporabno vrednost. Zavarujte opremo, stvari za osebno rabo, dragocenosti in druge stvari, ki jih imate v stanovanju.

Potresi so in bodo, tako v neposredni bližini kot tudi na naših tleh. S potresnim zavarovanjem si zagotovite kritje škode, tako neposredne, ki jo povzroči potres, kot tudi posledične, če na primer zaradi potresa zagori. Brez zavarovanja tvegate odplačevanje posojila najetega za sanacijo škode po potresu. Ne odlašajte, danes poskrbite za celovito zaščito doma.

Zavarovanja odgovornosti ščitijo zavarovanca pred zahtevki tretjih oseb za škodo, ki bi jo lahko povzročili pri izvajanju svoje dejavnosti. Ne glede na to, kje in zakaj lahko pride do škode in nepričakovanih posledic, imejte odgovoren poslovni odnos do vaših kupcev, strank in poslovnih partnerjev. Za zmanjšanje morebitnih finančnih izgub imejte odgovoren odnos tudi do sebe in svojega podjetja – sklenite ustrezno zavarovanje odgovornosti.

Ni vedno treba, da ste sam svoj mojster, pomaga lahko tudi asistenca za dom. Zavarovanje domske asistence v enem zavarovalnem letu zagotavlja storitve za največ šest nujnih primerov. To so nenadni in nepričakovani dogodki, ki se zgodijo doma in bi brez hitrega ukrepanja lahko povzročili dodatno škodo.