Etičnost
Finančne spodbude niso nikoli prvi kriterij pri ugotavljanju primernosti produkta za stranko.
Iskrenost in strokovnost
Zavarujemo vas in vaše premoženje. Hitro, strokovno in brez skirtih pogojev.
Neodvisnost
S široko ponudbo produktov se lahko posamezniku še bolj posvetimo in mu s tem zagotovimo najboljšo rešitev.
Osebni pristop
Vsak posameznik je edinstven, zato ne delujemo po vzorcu, ampak rešitve prilagodimo stranki.
Profesionalnost in odgovornost
Pri svojem delu smo korektni, spoštujemo načela profesionalnosti in odgovornosti.